Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych wychowanków

Uprzejmie informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola.
Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, pracowników, dla Państwa – Rodziców.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
W tym czasie w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia. Z wyżywieniem również może być problem.
Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.
Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola – Joanna Stalmach