Drodzy Rodzice!

Dziękujemy bardzo za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

W związku z przedłużającą się akcją strajkową, prosimy Rodziców o dalsze zapewnienie opieki swoim dzieciom i bieżące śledzenie sytuacji strajkowej w mediach.

W związku z tym, zostają odwołane lub przełożone zajęcia dodatkowe i imprezy planowane  (tj. Miś Edzio, Kapela Góralska, Śniadanie Wielkanocne). Nadmieniamy, że w okresie strajku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, pełnione są tylko funkcje opiekuńcze. W dalszym ciągu opiekę nad dziećmi sprawuje Dyrektor. Według Prawa Oświatowego grupa pod opieką  jednego nauczyciela może liczyć do 25 osób. Prosimy o wyrozumiałość.

Liczymy na szybkie zakończenie akcji protestacyjnej.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola
Joanna Stalmach