Posiłki

Koszt jednostkowy posiłków w przedszkolu od 1 stycznia 2019 r. będzie wynosił:

  • śniadanie 1,30 zł
  • obiad 3,50 zł
  • podwieczorek 1,20 zł

Stawka godzinowa

Koszt jednostkowej stawki godzinowej dodatkowych usług świadczonych przez przedszkole wykraczających poza czas 5 godzin dziennie wynosi 1,00 zł. (oprócz rocznika 2012).

Naliczenie kosztów opłat za żywienie następuje z góry na dany miesiąc, a rozliczenie kosztów za świadczenia (pobyt dziecka w przedszkolu) następuje z dołu za dany miesiąc.