Tematyka – Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenne powroty
 2. Wiosna na wsi.
 3. Wielkanoc.
 4. Dbamy o przyrodę.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie;
 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków;
 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.);
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt;
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…);
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.;
 • wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko);
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy, przejmowanych od pokoleń;
 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych;
 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.;
 • poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…);
 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla;
 • poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii).

Tematyka – Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. Wiosenne przebudzenia.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne);
 • wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych;
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm);
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące;
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin;
 • poznawanie oznak nadchodzącej wiosny;
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem;
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.);
 • obserwowanie zmian zachodzących przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty, powracające pierwsze ptaki, kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się paków na drzewach i krzewach;
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej;
 • poznawanie czynników potrzebnych do rozwoju roślin;
 • poznawanie etapów rozwojowych np. żaby, motyla;
 • zachęcanie do uprawy roślin doniczkowych w sali, w domu – dbanie o nie: umieszczania w nasłonecznionym miejscu, podlewania, rozsadzania itp.

Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W karnawale wspaniałe bale!
 2. Sporty i zabawy zimowe.
 3. Sporty i zabawy zimowe.
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • wykonywanie prostych układów tanecznych;
 • zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu;      
 • rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami;
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;
 • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw;
 • uczestniczenie w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi;
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach;  
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; 
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)   
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars;
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, Internet);
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych;
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.