Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W karnawale wspaniałe bale!
 2. Sporty i zabawy zimowe.
 3. Sporty i zabawy zimowe.
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • wykonywanie prostych układów tanecznych;
 • zachęcanie do ruchu na świeżym powietrzu;      
 • rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami;
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;
 • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw;
 • uczestniczenie w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi;
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach;  
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym; 
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)   
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars;
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, Internet);
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych;
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma.