Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Muzyka wokół nas.
 2. Bezpieczne zabawy na śniegu.(ferie)
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu.(ferie)
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • poznaje znaczenie nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 • poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki;
 • muzykuje na wybranych instrumentach perkusyjnych; rozwija poczucie rytmu i inwencji twórczej;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. śnieg, szron, szadź, mróz, lawina, śnieżyca…
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych,
 • poznaje znaczenie nowych słów; kosmos, planety, wszechświat, kometa, planetarium,
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych