Tematyka – Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Moja miejscowość, mój region
 2. Moja ojczyzna
 3. Łąka w maju
 4. Święto rodziców

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • wie, jak nazywa się miasto, region, państwo w którym mieszka,
 • zna symbole narodowe,
 • wyjaśnia pojecie “drzewo genealogiczne”
 • rozpoznaje i nazywa takie wartości jak: miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość;
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów literackich, dostrzega i opisuje krzywdę innych ludzi, odróżnia dobro od zła;
 • rozumie znaczenie pracy zawodowej swoich rodziców;
 • zna sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu ze swoją rodziną;
 • zna swoje prawa i obowiązki oraz rozumie konieczność ich przestrzegania;
 • poznaje nowe słownictwo związane z wiosenna łąka i jej ekosystemem;
 • rozwija sprawność manualną;
 • wymienia głoski na początku i na końcu wyrazu;
 • rozwija logiczne myślenie;
 • wykonuje pracę plastyczną wycina, przykleja;
 • rozwija wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu.

Tematyka – Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wielkanoc.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • Rozpoznaje i nazywa znane gatunki jajorodne, wzbogaca wiadomości na temat ptaków,
 • Samodzielnie doświadcza i wyciąga wnioski, zapoznaje się z właściwościami jajka,
 • Odkrywa literę j: małą, wielką , drukowaną i pisaną,
 • Poszerza wiadomości dotyczące ptaków, interesuje się przyrodą, obserwuje otaczający świat,
 • Wypowiada się na temat ilustracji związanych z Wielkanocą, dzieli się doświadczeniami i własnymi przeżyciami,
 • Utrwala i poszerza wiadomości na temat świąt, porównuje długość i wysokość przedmiotów,
 • Odkrywa literę f : małą, wielką , drukowaną i pisaną,
 • Rozwija umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej,
 • Rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe, rozwija zainteresowanie przyrodnicze,
 • Wzbogaca wiedzę na temat zwierząt hodowlanych, doskonali umiejętność czytania,
 • Odkrywa literę ż : małą, wielką , drukowaną i pisaną,
 • Samodzielnie odgrywa różne role, prowadzi dialogi,
 • Zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka, rozwija wrażliwość dotykową,
 • Utrwala liczebniki w aspekcie kardynalnym i porządkowym, układa i rozwiązuje proste zadania matematyczne,
 • Rozumie konieczność ochrony przyrody, jest strażnikiem przyrody,
 • Odkrywa literę h : małą, wielką , drukowaną i pisaną,

Tematyka – Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • posługiwanie się pojęciami związanymi z wiosną;
 • wprowadzenie wzoru graficznego liter z, Z; u, U; c, C; ł, Ł – nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • wprowadzenie wzoru graficznego cyfry 10 – nazywanie jej;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami zamieszkujące różne zakątki Ziemi;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • uczestniczenie w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi;

Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Muzyka wokół nas.
 2. Bezpieczne zabawy na śniegu.(ferie)
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu.(ferie)
 4. Nie jesteśmy sami w kosmosie.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • poznaje znaczenie nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 • poznaje dawne i nowoczesne urządzenia służące do rejestrowania i odtwarzania muzyki;
 • muzykuje na wybranych instrumentach perkusyjnych; rozwija poczucie rytmu i inwencji twórczej;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. śnieg, szron, szadź, mróz, lawina, śnieżyca…
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
 • odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych,
 • poznaje znaczenie nowych słów; kosmos, planety, wszechświat, kometa, planetarium,
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych