Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W karnawale czas na bale.
 2. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.
 3. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.
 4. Baśnie, bajki, bajeczki.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • poznawanie tradycji związanych z karnawałem,
 • branie udziału w organizowaniu balu karnawałowego – dekorowanie sal, nakrywanie do stołów, itp.
 • zapoznawanie z kulturą zachowania się w czasie balu,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa /potrafię to zrobić/ i odczuwania radości  z wykonanej pracy,
 • stwarzanie warunków do liczenia i poznawania cyfr w zabawach  i sytuacjach dnia codziennego;
 • rozpoznawanie  poznanych liter drukowanych i pisanych, czytanie krótkich wyrazów i prostych zdań,
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 • układanie z rozsypanki literowej prostych wyrazów,
 • poznawanie dyscyplin sportowych związanych z zimą,
 • zapoznawanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw zimowych,
 • utrwalanie  numerów telefonów alarmowych,
 • utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w sali, ogrodzie , na ulicy;
 • wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 • wyrabianie nawyku aktywnego przebywania na świeżym powietrzu.