Tematyka – Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Dbamy o zdrowie, poznajemy pracę lekarza.
 3. Wielkanocne tradycje i dekoracje.
 4. Jesteśmy małymi ekologami.
 5. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • kultywaowanie tradycji , zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń;
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni ptaków rodzimych i powracających na wiosnę,
 • wzbogacanie wiedzy na temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji,
 • obserwowanie pracy ludzi w najbliższym otoczeniu – zwrócenie uwagi na podstawowe czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz czytania ze zrozumieniem;
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),
 • poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii),
 • stwarzanie warunków do liczenia i poznawania cyfr w zabawach i sytuacjach dnia codziennego;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • układanie z rozsypanki literowej prostych wyrazów,
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • poznawanie sposobów ochrony środowiska,
 • wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,
 • wyjaśnia znaczenie zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami
 • poznawanie nazw wybranych państw należących do UE,
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek,
 • utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w sali, ogrodzie , na ulicy;
 • wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 • wyrabianie nawyku aktywnego przebywania na świeżym powietrzu,

Tematyka – Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Gdzie się co kupuje – sklepy.
 2. Obserwujemy przyrodę – przyszło przedwiośnie.
 3. Zima odchodzi  – wiosna przychodzi.
 4. Zwierzęta z wiejskiej zagrody.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie,
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni najbliższego środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na pierwsze rośliny i powroty ptaków,
 • uroczyste powitanie wiosny – poznawanie wybranych obrzędów ludowych związanych z tym dniem,
 • obserwowanie pracy ludzi w najbliższym otoczeniu – zwrócenie uwagi na podstawowe czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór,
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych; poznawanie składników pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; poznawanie przyrządów służących do pomiaru składników pogody
 • stwarzanie warunków do liczenia i poznawania cyfr w zabawach i sytuacjach dnia codziennego;
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie,
 • układanie z rozsypanki literowej prostych wyrazów,
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań),
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek,
 • utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w sali, ogrodzie, na ulicy;
 • wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 • wyrabianie nawyku aktywnego przebywania na świeżym powietrzu.

Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W karnawale czas na bale.
 2. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.
 3. Bezpieczne zabawy i sporty zimowe.
 4. Baśnie, bajki, bajeczki.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • poznawanie tradycji związanych z karnawałem,
 • branie udziału w organizowaniu balu karnawałowego – dekorowanie sal, nakrywanie do stołów, itp.
 • zapoznawanie z kulturą zachowania się w czasie balu,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa /potrafię to zrobić/ i odczuwania radości  z wykonanej pracy,
 • stwarzanie warunków do liczenia i poznawania cyfr w zabawach  i sytuacjach dnia codziennego;
 • rozpoznawanie  poznanych liter drukowanych i pisanych, czytanie krótkich wyrazów i prostych zdań,
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej,
 • układanie z rozsypanki literowej prostych wyrazów,
 • poznawanie dyscyplin sportowych związanych z zimą,
 • zapoznawanie z bezpiecznymi miejscami do zabaw zimowych,
 • utrwalanie  numerów telefonów alarmowych,
 • utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego przebywania w sali, ogrodzie , na ulicy;
 • wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 • wyrabianie nawyku aktywnego przebywania na świeżym powietrzu.