Tematyka – Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Moja ojczyzna
 2. Moja miejscowość, mój region
 3. Łąka w maju
 4. Święto rodziców
 5. Niby tacy sami, a jednak inni

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • utrwalanie umiejętności liczenia w poznanym zakresie;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciąganie wniosków;
 • posługiwanie się pojęciami związanymi z wiosną;
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • doskonalenie umiejętności prospołecznych, samoobsługowych i manualnych;
 • aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta – Dnia Mamy i Taty.

Tematyka – Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosenne powroty.
 2. Wiosna na wsi.
 3. Wielkanoc.
 4. Dbamy o przyrodę.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • wyjaśnienie znaczenia przysłowia „kwiecień plecień”;
 • posługiwanie się pojęciami związanymi z wiosną;
 • wprowadzenie wzoru graficznego liter j, J; f, F; ż, Ż; h, H – nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciąganie wniosków;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • doskonalenie umiejętności prospołecznych, samoobsługowych i manualnych;
 • utrwalanie pór roku i ich oznak;
 • uczestniczenie w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi;

Tematyka – Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
 • posługiwanie się pojęciami związanymi z wiosną;
 • wprowadzenie wzoru graficznego liter z, Z; u, U; c, C; ł, Ł – nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • wprowadzenie wzoru graficznego cyfry 10 – nazywanie jej;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami zamieszkujące różne zakątki Ziemi;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • uczestniczenie w dekorowaniu sali elementami ozdobnymi;

Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt- pieniądze.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • wprowadzenie wzoru graficznego liter s, S; w, W; p, P, – nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi;
 • wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia związane z teatrem, muzyką, kosmosem, pieniędzmi;
 • rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez zabawy teatralne;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania;
 • rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji 
 • i doświadczeń oraz wyciągania wniosków;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;