Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Muzyka wokół nas.
 3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
 4. Projekt- pieniądze.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • wprowadzenie wzoru graficznego liter s, S; w, W; p, P, – nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • rozwijanie umiejętności koncentrowania uwagi;
 • wzbogacanie słownictwa dzieci o pojęcia związane z teatrem, muzyką, kosmosem, pieniędzmi;
 • rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez zabawy teatralne;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania;
 • rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji 
 • i doświadczeń oraz wyciągania wniosków;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;