Tematyka – Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Wybrać zawód- trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.
 2. Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło..
 3. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.
 4. Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się ładuje.
 5. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • Poznanie numerów alarmowych i sytuacji, w których trzeba z nich korzystać,
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie,
 • kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie,
 • dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach jego ochrony,
 • doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych,
 • doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej,
 • wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia,
 • uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka,
 • budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi,

Tematyka – Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Czy to siostra, czy to brat kolorowy z nimi świat.
 2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie.
 3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór.
 4. Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny;
 • obserwowanie zmian zachodzących wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku;
 • zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii;
 • doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych;
 • doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej;
 • utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych;
 • dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe);
 • nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru własnego Ja;
 • uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu;
 • doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.

Tematyka – Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W takt muzyki jest zabawa, ale fajnie jest karnawał.
 2. Ferie to jest super sprawa,odpoczynek i zabawa.
 3. Hartujmy zdrowie przez sporty zimowe.
 4. Życie na Dalekiej Północy – Odarpi syn Egigwy.

Zadania wychowawczo-dydaktyczno–opiekuńcze:

 • Poznawanie tradycji związanych z karnawałem,
 • uczestniczenie w zabawie karnawałowej,
 • poznanie wybranych dyscyplin sportów zimowych, 
 • poznawanie zwierząt żyjących na Dalekiej Północy,
 • doskonalenie sprawności fizycznej i manualnej,
 • poznawanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu,
 • •samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych w łazience.