Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 21 „Niezapominajka” w Bytomiu informuje, że przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego będzie czynne w lipcu i sierpniu tylko dla naszych dzieci z przerwą 19.08 do 31.08.2019r., celem przygotowania naszej placówki do nowego roku szkolnego.

W tym czasie prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w domu. Harmonogram dyżuru został ustalony z Organem Prowadzącym – Gminą Bytom za zgodą Rady Rodziców.

Przypominam, że przedszkole w czasie wakacji jest czynne dla dzieci rodziców pracujących.