Grupa Żabki

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesteśmy Europejczykami.
 2. Jak powstaje książka?
 3. Kolorowa łąka.
 4. Nasi kochani rodzice.
 5. Moje ulubione zwierzątko.

Zadania wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze:

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na łące;
 • wyjaśnienie zwrotu: Unia Europejska;
 • słuchanie hymnu Unii;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab;
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • poznawanie życia pszczół i mrówek;
 • zapoznanie z etapami powstawania książki;
 • stwarzanie sytuacji do dzielenia  się opiniami na temat własnych rodziców;
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią;
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • kontrolowanie napięcie mięśniowe podczas kolorowanie, rysowanie, kreślenie po śladzie, itp.;
 • dostrzeganie zagrożenia płynącego ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem.

Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Z wizytą na wsi.
 2. Praca rolnika.
 3. Chronimy środowisko.
 4. Kto Ty jesteś?

Zadania wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zapoznanie z elementami kwietniowej pogody;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną;
 • uświadamianie konieczności dbania o lasy;
 • rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie;
 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów;
 • wyrabianie postawy proekologicznej;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku;
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt, nazywanie rodziców i ich dzieci;
 • zapoznanie z mapą Polski;
 • zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej „Oda do radości”.

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Jak to było w dawnych czasach?.
 2. Wiosna tuż, tuż!
 3. Pracowita wiosna.
 4. Święta Wielkanocne.

Zadania wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych;
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną;
 • poznawanie zwiastunów wiosny;
 • opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • zapoznanie z elementami marcowej pogody;
 • poznanie nazw wybranych ptaków;
 • doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznych;
 • posługiwanie się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej;
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;

Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Sporty zimowe.
 2. Bal w przedszkolu.
 3. Nasze ulubione baśnie.
 4. Kiedy patrze w niebo to widzę …

Zadania:

 • rozpoznawanie bohaterów baśni;
 • zapoznanie z etapami powstawania książki;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami;
 • przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie;
 • uczestniczenie w zabawach tanecznych – poruszanie się w rytmie muzyki, wykonywanie zaprezentowanych ruchów;
 • zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych;
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów;
 • nazywanie planet w Układzie Słonecznym;
 • poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy ;
 • wyrażanie wiedzy na temat własnej planety w ekspresji plastycznej.

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Skok w Nowy 2018 Rok.
 2. Wszędzie biało.
 3. Życie na dalekiej północy.
 4. Babcia i Dziadek gośćmi w przedszkolu.
 5. Zimowe zabawy.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • wskazywanie charakterystycznych cech pór roku;
 • zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy;
 • wymienianie fizycznych właściwości wody, śniegu, lodu;
 • dostrzeganie następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • odczytywanie pełnych godzin na zegarze;
 • tworzenie kalendarza swoich zajęć;
 • porządkowanie zdarzenia w historyjce obrazkowej i opowiadanie jej treści;
 • malowanie portretu babci i dziadka;
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji;
 • ilustrowanie ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie myślenia. 

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Górnik i Mikołaj - goście w przedszkolu.
  2. Jak sobie radzą zwierzęta w zimie.
  3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
  4. Nasze świąteczne zwyczaje.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych;
   • zapoznanie z trudną pracą górnika;
   • zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego;
   • poznanie postaci Świętego Mikołaja;
   • budowanie krótkich wypowiedzi na temat: Świąt Bożego Narodzenia;
   • przybliżanie tradycji i zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią;
   • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
   • poznanie właściwości śniegu i lodu;
   • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach i wycieczkach;
   • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych;
   • śpiewanie piosenek i kolęd w grupie i indywidualnie;
   • utrwalanie nazw pór roku i ich oznak;
   • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości;
   • rozwijanie percepcji słuchowej;
   • rozwijanie umiejętności liczenia.

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1.    Na starej fotografii.
   2.    Jesienna muzyka.
   3.    My – mali artyści.
   4.    Ciepło i miło ...
   5.    „Chodzi listonosz tu i tam” 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
   • nazywanie podstawowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp.;
   • wykonywanie drzewa genealogicznego swojej rodziny;
   • wymienianie członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokolenia;
   • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
   • dobieranie ubrania do warunków pogodowych;
   • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych;
   • przybliżenie zawodu listonosza;
   • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy;
   • wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanej sytuacji;
   • dzielenie zdania na wyrazy;
   • rozróżnianie różnych dźwięków z najbliższego otoczenia;
   • czytanie globalne wyrazów .

   Aktualności

   Witamy grupę Żabek !