Grupa Żabki

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

 1. Górnik i Mikołaj - goście w przedszkolu.
 2. Jak sobie radzą zwierzęta w zimie.
 3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
 4. Nasze świąteczne zwyczaje.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych;
  • zapoznanie z trudną pracą górnika;
  • zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego;
  • poznanie postaci Świętego Mikołaja;
  • budowanie krótkich wypowiedzi na temat: Świąt Bożego Narodzenia;
  • przybliżanie tradycji i zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią;
  • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
  • poznanie właściwości śniegu i lodu;
  • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach i wycieczkach;
  • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych;
  • śpiewanie piosenek i kolęd w grupie i indywidualnie;
  • utrwalanie nazw pór roku i ich oznak;
  • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości;
  • rozwijanie percepcji słuchowej;
  • rozwijanie umiejętności liczenia.

  Listopad

  Tematyka kompleksowa:

  1.    Na starej fotografii.
  2.    Jesienna muzyka.
  3.    My – mali artyści.
  4.    Ciepło i miło ...
  5.    „Chodzi listonosz tu i tam” 

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
  • nazywanie podstawowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp.;
  • wykonywanie drzewa genealogicznego swojej rodziny;
  • wymienianie członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokolenia;
  • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
  • dobieranie ubrania do warunków pogodowych;
  • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych;
  • przybliżenie zawodu listonosza;
  • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy;
  • wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanej sytuacji;
  • dzielenie zdania na wyrazy;
  • rozróżnianie różnych dźwięków z najbliższego otoczenia;
  • czytanie globalne wyrazów .

  Aktualności

  29.11.2017 r (środa) o godz. 9:30 odbędzie się wycieczka autokarowa do Opery Śląskiej na spektakl teatralny "Koziołek Matołek" dla Motylków, Żabek, Słoneczek , Stokrotek i Pszczółek.

  Prosimy rodziców o odświętny strój dla dziecka oraz o podpisanie zgody na wyjazd i wpłatę 25 zł u nauczycieli grup.

  Witamy grupę Żabek !