Grupa Żabki

Maj

Tematyka kompleksowa:

1. Zakładamy wiosenną hodowlę roślin.

2. Wiosna nad stawem.

3. Wszystko kwitnie.

4. Kochamy naszych Rodziców.

5. Dzieci z różnych stron świata.

 

Zadania:

  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat wielozdaniowo;
  • rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin.
  • kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody;
  • poznanie zwierząt i roślin występujących nad stawem, zwierząt będących pod ochroną: rak, żółw błotny, zaskroniec itp.
  • uściślenie wiadomości o środowisku roślinnym: łąki, ogrody, sady, parki;
  • wyodrębnianie spośród zwierząt owadów;
  • podawanie informacji na temat swojej rodziny /imiona, zawody, hobby/,
  • poznawanie takich wartości moralnych, jak: szacunek, uczciwość, szczęście, przyjaźń, miłość, mądrość, dążenie do zrozumienia i przeżywania wymienionych wartości moralnych;
  • wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach;
  • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami innej narodowości i rasy;
  • zachęcanie do lepszego rozumienia i uszanowania odmiennych poglądów;

   Kwiecień

   Tematyka kompleksowa:

   1. Powroty ptaków.

   2. Rozmawiamy o tradycji wielkanocnej.

   3. Dbamy o nasze zdrowie.

   4. Jesteśmy małymi Ekologami.

   5. Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem.

    

   Zadania:

    • rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata.
    • wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia, niektórych gatunków,
    • poznawanie zwyczajów i obrzędów wielkanocnych,
    • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
    • rozwijanie aktywnych postaw pro zdrowotnych,
    • kształtowanie świadomości ekologicznej - jak postępować aby chronić środowisko naturalne,
    • postrzeganie siebie jako obywatela Polski i Europy.

     Marzec

     Tematyka kompleksowa:

     1. Małe i duże sklepy.

     2. W świecie muzyki i teatru.

     3. Szukamy oznak przedwiośnia.

     4. Przyszła wiosna.

     5. Zwierzęta z wiejskiej zagrody.

      

     Zadania:

     • Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z branżami sklepów
     • Wprowadzenie liczby 10
     • Wprowadzenie szeregów sylab:WA,WE,WI,WU,WY; NA, NO,NE,NU,NI,NA
     • Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu i mimiki, ruchu
     • Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego
     • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym
     • Rozpoznaje i nazywa zwiastuny wiosny, wie kiedy zaczyna się wiosna kalendarzowa
     • Poznanie wyglądu kwiatów chronionych i ptaków przylatujących z południa
     • Zna nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku-wiosny
     • Poznaje różne gatunki zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie.
     • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
     • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i liczenia liczebnikami głównymi porządkowymi

      Luty

      Tematyka kompleksowa:

      1.Zimowe dyscypliny sportowe.

      2.Doświadczenia z wodą.

      3.W  karnawale czas na bale.

      4.Zwierzęta zimą.

      Zadania:

      • utrwala zasadę picia wody wyłącznie przegotowanej;
      • motywuje się do prowadzenia systematycznej obserwacji;
      • pozna w zabawie właściwości wody i jej stany skupienia;
      • rozumie znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin
      • wie, że bez wody nie mogłoby istnieć życie na ziemi;
      • utrwali cyfry 1-9;
      • doskonali umiejętność czytania;
      • odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
      • zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
      • rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania /sanki-saneczkarstwo, łyżwy-łyżwiarstwo, narty-narciarstwo, kijek i krążek-hokej, snowboard  snowboarding, kijki i narty-narciarstwo/;
      • rozumie związki przyczynowo-skutkowe;
      • utrwala tradycję organizowania bali i zabaw w karnawale;
      • troszczy się o losy ptaków i zwierząt w czasie mroźnej zimy;
      • poznaje gatunki niektórych ptaków;

      Styczeń

      Tematyka kompleksowa:

      1. Życie ludzi i zwierząt z Północy.

      2. kochamy nasze Babcie i Dziadków.

      3. Ferie zimowe.

      4. Ferie zimowe.

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • poznaje wygląd i niektóre zwyczaje Eskimosów;
      • zgodnie współpracuje w grupie;
      • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka;
      • kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny;
      • nawiązanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem, radosne, wspólne przeżywanie święta
      • okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi.

      Grudzień

      Tematyka kompleksowa:

      1. Ubieramy się ciepło.

      2. Rozmawiamy o cechach zimy.

      3. Robimy świąteczne ozdoby.

      4. Poznajemy noworoczne tradycje.

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych;
      • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
      • Uświadomienie konieczności ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych występujących o danej porze roku;
      • Poznanie przyczyny przeziębienia jako następstwa niedostosowania ubioru do danej pory roku;
      • Nazywanie aktualnej pory roku i miesięcy zimowych;
      • Rozpoznawanie cech zimy;
      • Zapoznanie z tematem zbliżających się świąt, śpiewanie pastorałek i robienie ozdób świątecznych;
      • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi (łamanie się opłatkiem, sianko pod obrusem, ubieranie choinki, dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa);
      • Rozwijanie umiejętności przeliczania i segregowania;
      • Poznanie przysłów ludowych związanych z nadejściem Nowego Roku;

       

       

      Listopad

      Tematyka kompleksowa:

      1.Chodzi listonosz tu i tam.

      2.Polska nasz kraj.

      3.Moje domowe zwierzątko.

      4.W świecie urządzeń elektrycznych.

      5.Tradycje regionalne, Święto Górnika

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • Poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
      • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
      • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
      • Utrwalanie polskich symboli narodowych (mapa, godło, flaga);
      • Wyjaśnianie pojęcia ojczyzna i patriotyzm;
      • Poznawanie mapy Polski, legendy mapy;
      • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych;
      • Rozwijanie umiejętności czytania i liczenia;
      • Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez łączenie różnych technik.
      • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń elektrycznych;
      • Zdobywanie wiedzy o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji;
      • Zapoznanie z tradycjami obchodów Barbórki święta górnika;

       

       

      Październik

      Tematyka kompleksowa:

      1. Dary jesieni.

      2. Grzyby jadalne i trujące.

      3. Las i jego mieszkańcy.

      4. Przygotowania zwierząt do zimy.

      5. Kolorowe zdrowie.

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • Wdrażanie do samodzielnego rozbierania się i ubierania,
      • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką, widelcem, kredką, pędzlem,
      • Wdrażanie do odkładania zabawek i rzeczy na swoje miejsce,
      • Rozróżnianie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
      • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
      • Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem darów jesieni,
      • Poznanie grzybów jadalnych i trujących, wdrażanie do przestrzegania zakazu spożywania nieznanych owoców, grzybów i roślin,
      • Utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych: (jeża, wiewiórki, niedźwiedzia): gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy,
      • Rozpoznawnie niektórych ptaków osiadłych i odlatujących,
      • Rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie i podkreślanie roli własciwego odżywiania się.

      Aktualności

      Witamy grupę Żabek !