Grupa Stokrotki

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Oznaki wiosny.
 2. Wszystko rośnie.
 3. Pracowita wiosna.
 4. Święta Wielkanocne.     

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zapoznanie z elementami marcowej pogody;
 • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • zachęcanie do wspólnego działania;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
 • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • zapoznanie z elementami kwietniowej pogody;
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;
 • opowiadanie  o rodzinnych tradycjach związanych z przygotowaniami do świąt;
 • rozpoznawanie  za pomocą dotyku i węchu przedmiotów związanych z Wielkanocą;
 • uczenie się nakrywania do stołu;
 • poznawanie staropolskich obyczajów ludowych związanych z tradycjami
  „lanego poniedziałku”.

  Styczeń

  Tematyka kompleksowa:

  1. Skok w Nowy rok.
  2. Wszędzie biało.
  3. Babcia i dziadek.
  4. Mali artyści.
  5. Zimowe zabawy.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • poznanie nazw miesięcy, utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku,
  • wzbogacenie wiadomości na temat pór roku – ich nazw, cech charakterystycznych; dostrzeganie regularności występowania pór roku,
  • prezentacja sylab: PA.PO.PE,PI,PÓ,PY;TA,TO,TE,TI,TU,TY
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
  • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych doświadczeń,
  • prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka,
  • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek,
  • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
  • przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych,
  • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną,
  • poszerza wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa,

   Grupa Stokrotki

   Grudzień

   Tematyka kompleksowa:

   1. Goście w przedszkolu.
   2. Zwierzęta zimą.
   3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
   4. Świąteczne zwyczaje.

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • poznanie pracy Górników;
   • poznanie postaci Św. Mikołaja;
   • obserwowanie zmian zachodzacych w przyrodzie na pograniczu pór roku;
   • poznanie zjawisk atmosferycznych dla zimy;
   • poznanie własciwości śniegu i lodu;
   • dostrzeganie cykliczności pór roku;
   • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym;
   • wzmacnianie więzów w rodzinie;
   • przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych
   • ze świętami Bożego Narodzenia;
   • śpiewanie kolęd i pastorałek;
   • rozwijanie orientacji przestrzennej;
   • rozwijanie sprawności manualnej;
   • analiza i synteza wyrazu;
   • rozwijanie umiejętności liczenia;

    Listopad

    Tematyka kompleksowa:

    1. Przygotowania do zimy
    2. Na starej fotografii
    3. Jesienna muzyka
    4. Mali artyści
    5. Ciepło i miło 

    Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

    • kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny,
    • doskonalenie umiejętności dostrzegania sekwencji czasowych podczas
     oglądania zdjęć rodzinnych,
    • doskonalenie umiejętności układania dwuelementowych i przeliczanie
     liczebnikami porządkowymi w granicach możliwości dzieci,
    • poznanie nowych pojęć dotyczących filharmonii i nazywanie emocji
     podczas słuchania muzyki,
    • kształtowanie umiejętności planowania treści filmu,
    • poznanie nazw i sposobu wykorzystania przyborów krawieckich,
    • analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów,
    • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

     Aktualności

     Witamy grupę Stokrotek !