Grupa Stokrotki

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Skok w Nowy rok.
 2. Wszędzie biało.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Mali artyści.
 5. Zimowe zabawy.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • poznanie nazw miesięcy, utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku,
 • wzbogacenie wiadomości na temat pór roku – ich nazw, cech charakterystycznych; dostrzeganie regularności występowania pór roku,
 • prezentacja sylab: PA.PO.PE,PI,PÓ,PY;TA,TO,TE,TI,TU,TY
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych doświadczeń,
 • prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek,
 • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
 • przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych,
 • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną,
 • poszerza wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa,

  Grupa Stokrotki

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Goście w przedszkolu.
  2. Zwierzęta zimą.
  3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
  4. Świąteczne zwyczaje.

   

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • poznanie pracy Górników;
  • poznanie postaci Św. Mikołaja;
  • obserwowanie zmian zachodzacych w przyrodzie na pograniczu pór roku;
  • poznanie zjawisk atmosferycznych dla zimy;
  • poznanie własciwości śniegu i lodu;
  • dostrzeganie cykliczności pór roku;
  • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym;
  • wzmacnianie więzów w rodzinie;
  • przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych
  • ze świętami Bożego Narodzenia;
  • śpiewanie kolęd i pastorałek;
  • rozwijanie orientacji przestrzennej;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • analiza i synteza wyrazu;
  • rozwijanie umiejętności liczenia;

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1. Przygotowania do zimy
   2. Na starej fotografii
   3. Jesienna muzyka
   4. Mali artyści
   5. Ciepło i miło 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny,
   • doskonalenie umiejętności dostrzegania sekwencji czasowych podczas
    oglądania zdjęć rodzinnych,
   • doskonalenie umiejętności układania dwuelementowych i przeliczanie
    liczebnikami porządkowymi w granicach możliwości dzieci,
   • poznanie nowych pojęć dotyczących filharmonii i nazywanie emocji
    podczas słuchania muzyki,
   • kształtowanie umiejętności planowania treści filmu,
   • poznanie nazw i sposobu wykorzystania przyborów krawieckich,
   • analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów,
   • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

    Aktualności

    Witamy grupę Stokrotek !