Grupa Stokrotki

Maj

Tematyka kompleksowa:

1. Polska – mój dom.2. Europejczycy – to my.3. Łąka i jej mieszkańcy.4. Święto rodziców.5. Jesteśmy rodziną.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • zapoznanie się z legendą o powstaniu Polski;
  • poznanie krajobrazu i krain geograficznych Polski;
  • poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską;
  • wyjaśnienie zwrotu Unia Europejska;
  • słuchanie hymnu Unii;
  • rozróżnianie i nazywanie roślin łąkowych;
  • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia;
  • nabywanie szacunku do członków swoich rodzin;
  • rozwijanie umiejętności liczenia do 10;
  • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów;
  • zachęcanie do wspólnego działania;
  • rozwijanie umiejętności wokalnych;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
  • rozwijanie sprawności manualnej.

   Kwiecień

   Tematyka kompleksowa:

   1. Teatr.

   2. Wielkanoc.

   3. Wiosna na wsi.

   4. Dbamy o Ziemię.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

    • zapoznanie z elementami kwietniowej pogody;
    • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny;
    • rozwijanie umiejętności liczenia;
    • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów;
    • zachęcanie do wspólnego działania;
    • rozwijanie umiejętności wokalnych;
    • zapoznanie z odtwarzaczami muzyki stosowanymi dawniej i obecnie;
    • zapoznanie z gamą C-dur;
    • zachęcanie do zabawy w teatr;
    • zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury;
    • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
    • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;
    • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia;
    • rozwijanie sprawności manualnej.

     Marzec

     Tematyka kompleksowa:

     1. Zwierzęta na świecie.

     2. Czy żyły dinozaury?

     3. Wiosna tuż, tuż.

     4. Wiosna wokoło.

     5. Muzyka jest wszędzie.

     Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

     • zapoznanie z elementami marcowej pogody;
     • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny;
     • rozwijanie umiejętności liczenia;
     • zachęcanie do wspólnego działania;
     • poznanie nazw żyjących kiedyś dinozaurów;
     • rozróżnianie dinozaurów po wyglądzie;
     • rozwijanie umiejętności wokalnych;
     • zapoznanie z odtwarzaczami muzyki stosowanymi dawniej i obecnie;
     • zapoznanie z gamą C-dur;
     • poznanie rożnych gatunków zwierząt;
     • poznanie warunków życia zwierząt;
     • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
     • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia;
     • rozwijanie sprawności manualnej.

      Luty

      Tematyka kompleksowa:

      1. „Zimowe potrzeby ptaków”

      2. „A śnieg pada i pada”

      3. „W krainie baśni – bal karnawałowy”

      4. „Czy jesteśmy sami w kosmosie”

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • utrwalanie nazw pór roku;
      • rozwijanie umiejętności wokalnych;
      • zachęcanie do wykonywania doświadczeń;
      • rozwijanie umiejętności liczenia;
      • zapoznanie z nazwami ptaków zimujących w Polsce;
      • rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu;
      • uświadomienie niebezpieczeństw wynikajacych z nieprzestrzegania zakazów;
      • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
      • rozwijanie myślenia i spostrzegawczości;
      • uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów;
      • poznanie ciekawostek,legend na temat satelity Ziemi - Ksieżyca;
      • korelacja muzyki z plastyką.

      Styczeń

      Tematyka kompleksowa:

      1. Babciu ! Dziadku ! Bardzo Was kochamy !

      2. Lubimy zabawy na śniegu

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • dostrzeganie ważnej roli dziadków w życiu dzieci;
      • rozwijanie umiejętności wokalnych;
      • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom;
      • pokonywanie nieśmiałości, występując na forum grupy i zaproszonych gości podczas Jasełek w kościele;
      • zachęcanie do zabawy na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
      • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów, ze względu na wybrane cechy;
      • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;
      • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw.

      Grupa Stokrotki

      Grudzień

      Tematyka kompleksowa:

      1. Co robić w taki grudniowy, ponury czas

      2. Nadchodzi zima

      3. święta tuż, tuż

      4. Tak mija nam czas

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie na pograniczu pór roku;
      • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
      • poznanie właściwości śniegu i lodu;
      • dostrzeganie cykliczności pór roku;
      • poznanie postaci Świętego Mikołaja;
      • wzmacnianie więzów w rodzinie;
      • przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
      • śpiewanie kolęd i pastorałek;
      • rozwijanie orientacji przestrzennej;
      • analiza i synteza wyrazu;
      • rozwijanie sprawności manualnej;
      • rozwijanie umiejętności liczenia.

      Listopad

      Tematyka kompleksowa:

      1. „A deszcz pada i pada …”

      2. „Nasze rodziny”

      3. „Domy i domki”

      4. „Urzadzenia elektryczne”

      5. „Zdrowie naszym skarbem”

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
      • dobieranie ubrania do warunków pogodowych;
      • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;
      • usprawnianie narządów artykulacyjnych;
      • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie;
      • rozwijanie umiejętności klasyfikowania;
      • zachęcanie do spożywania zdrowej żywności;
      • zapoznanie z praca stomatologa;
      • rozwijanie sprawności manualnej;
      • rozwijanie logicznego myślenia;
      • zwrócenie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie domowym;
      • poznawanie złych i dobrych przewodników ciepła;
      • rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu.

      Październik

      Tematyka kompleksowa:

      1. Nasze jesienne nastroje.

      2. Jabłuszka i gruszki z jesiennego sadu.

      3. Ogórek, ogórek zielony ma garniturek - wesoło jesienią w ogródku.

      4. Nasi domowi ulubieńcy.

       

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • utrwalanie nazw pór roku,
      • rozwijanie umiejętności wokalnych,
      • zachęcanie do wykonywania doświadczeń,
      • rozwijanie umiejętności liczenia
      • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
      • klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenia,
      • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
      • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
      • rozwijanie myślenia i spostrzegawczości,
      • rozpoznawanie i nazywanie części ciała,
      • rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
      • korelacja muzyki z plastyką.

      Aktualności

      Witamy grupę Stokrotek !