Grupa Słoneczka

Maj

Tematyka kompleksowa:

1. Jestem Polakiem.

2. Jestem Europejczykiem

3. Na łące i nad stawem.

4. Mama, tata i ja.

5. Dzieci z różnych stron świata.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej; podawanie nazwy naszej stolicy, symboli narodowych;
 • wzbogacenie wiedzy o wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • poszerzenie wiadomości przyrodniczych nt zwierząt, ptaków, owadów, roślin żyjących i rosnących na łące oraz występujących nad stawem; obchody „Dnia Niezapominajki”;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz wskazywanie roli jej poszczególnych członków; wykazywanie zainteresowania pracą zawodową rodziców, aktywny udział w uroczystości z okazji „Święta Mamy i taty”.
 • poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras; rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji; uczestniczenie w przedszkolnej wycieczce autokarowej do „ Baranówki”;
 • wprowadzenie kolejnych liter małych i wielkich; pisanych i drukowanych metodą I. Majchrzak ; czytanie prostych wyrazów; liczenie w zakresie 10;

Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

1. W Kwiecień plecień...

2. Wielkanoc tuż, tuż...

3. Dbamy o środowisko naturalne.

4. W wiejskiej zagrodzie.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • budzenie zainteresowań przyrodniczych i szacunku dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie; udział rodziców w zajęciu otwartym (07.04);
 • poznawanie tradycji ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi; zdobienie pisanek; uczestniczenie dzieci w uroczystym świątecznym śniadaniu;
 • rozumienie wzajemnych zależności między światem zwierząt, roślin oraz roli człowieka w środowisku naturalnym; wyrabianie nawyków proekologicznych;
 • nazywanie zwierząt i ich potomstwa; dostrzeganie korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych; podkreślenie wartości zdrowego odżywiania się;
 • poznanie liter pisanych i drukowanych małych i wielkich metodą I. Majchrzak: T,U,W,Y;
  układanie wyrazów z poznanych liter;
 • kształtowanie elementarnych umiejętności czytania i liczenia;

Marzec

Tematyka kompleksowa:

1. W marcu jak w garncu.

2. Jaki to zawód?

3. Czekamy na wiosnę.

4. Witaj wiosenko – zielona panienko!

5. Wiosna w ogródku.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Wyjaśnienie znaczenia przysłowia „ W marcu jak w garncu”; posługiwanie się wyróżnikami pogodowymi i ich symbolami;
 • Wzbogacenie wiedzy nt różnych zawodów; zapoznanie z narzędziami oraz przyrządami wykorzystywanymi podczas wykonywania danej pracy; wymienianie instytucji użyteczności publicznej;
 • Szukanie oznak zbliżającej się wiosny w otaczającym środowisku przyrodniczym; uroczyste pożegnanie zimy i powitanie kalendarzowej wiosny; korowód z Marzanną i Gaikiem;
 • Zakładanie wiosennych hodowli w kąciku przyrody;
 • Wycieczka do ogródków działkowych; obserwacja wiosennych prac w ogrodzie; nazywanie roślin, drzew i krzewów owocowych;
 • wprowadzenie liter : O,P. R ,S, T metodą I. Majchrzak;
 • kształtowanie elementarnych umiejętności czytania; liczenia;

Luty

Tematyka kompleksowa:

1. Sporty zimowe.

2. Sporty zimowe.

3. Bal karnawałowy.

4. Daleka Północ.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • nazywanie zimowych sportów; przyporządkowywanie sprzętu sportowego do wybranej dyscypliny; czerpanie radości z bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • dobieranie bajkowych  bohaterów do właściwych rekwizytów; posługiwanie się nazwami kostiumów balowych; uczestniczenie w wydarzeniu przedszkolnym - balu karnawałowym;
 • poszerzenie wiadomości o Dalekiej Północy; poznanie zwierząt i sposobu życia Eskimosów; wskazywanie na globusie Antarktydy i Arktyki;
 • dalsze przygotowywanie się do nauki czytania i pisania; poznanie kolejnych liter metodą I. Majchrzak i ich obrazów graficznych;
 • wprowadzenie cyfr: 9 i 10 jako znaków graficznych liczby;

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

1. Zima biała.

2. Kochane Babcie i kochani Dziadkowie.

3. Ferie zimowe.

4. Ferie zimowe.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w czasie zimy;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;
 • zachęcanie rodziców do aktywnego wypoczynku zimowego na powietrzu;
 • budzenie radosnej atmosfery podczas spotkania jasełkowego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Bytomiu: integracja nauczycieli, dzieci, rodziców oraz babć i dziadków;
 • wprowadzanie kolejnych liter alfabetu wg metody lreny Majchrzak oraz cyfr;
 • udział rodziców i dzieci w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, zbiórka pieniędzy na ten cel 13 01 2017r • rozmowy, nt zachowania bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych (właściwe korzystanie ze sprzętu sportowego).

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

1.W oczekiwaniu na Mikołaja.

2. Zimno coraz zimniej.

3. Swięta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

4. Witaj Nowy Roku.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • udział dzieci w spotkaniu z Mikołajem w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach; obejrzenie filmu z mikołajkowym bohaterem w roli głównej; czerpanie radości z okazji wizyty Mikołaja w przedszkolu i otrzymanych prezentów;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie; wzbogacenie wiadomości nt pracy krawcowej; ubieranie się zgodnie z panującą aurą;
 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; wykazywanie się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej; poznanie smaków i zapachów bożonarodzeniowej kuchni; udział w przedszkolnej Wigilii - wspólne kolędowanie; przygotowania do wystawienia Jasełek w kościele; zorganizowanie zajęcia otwartego dla rodziców; wyjazd do kina;
 • zapoznanie z różnego rodzaju kalendarzami i zegarami; poznanie zwyczajów związanych z pożegnaniem Starego Roku; wymienianie nazw miesięcy we właściwej kolejności;
 • wprowadzenie liter pisanych i drukowanych, małych i wielkich: I,3,K,L: pisanie liter po śladzie; rysowanie szlaczków; układanie i czytanie prostych wyrazów z poznanych liter;
 • zapoznanie z obrazem graficznym liczb: 6,7; kształtowanie stosunków przestrzennych; różnicowanie prawej i lewej strony;

Listopad

Tematyka kompleksowa:

1. Na poczcie.

2. Nasza Ojczyzna.

3. Jesienna muzyka.

4. Pada i wieje.

5. Węglowa rodzinka.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zapoznanie z systemem łączności i przekazywania informacji; poszerzanie wiedzy nt pracy Urzędu Pocztowego; zapamiętanie adresu zamieszkania;
 • budzenie zaciekawienia wydarzeniami lokalnymi i ogólnopaństwowymi; przybliżanie dzieciom postaci wybranych bohaterów narodowych oraz budzenie przywiązania i dumy z pomników polskiej historii; obserwowanie symboli narodowych; poznawanie Warszawy jako stolicy Polski;
 • poznawanie barwy dźwięków instrumentów (z elementarnym omówieniem ich budowy); rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem; wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej ze zwróceniem uwagi na charakter i nastrój; malowanie muzyki;
 • dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących późną jesienią; pojmowanie zwrotu "szaruga jesienna"; posługiwanie się wyróżnikami pogodowymi podczas tworzenia kalendarza pogody;
 • zapoznanie z różnymi sposobami wykorzystywania węgla kamiennego; nazywanie i rozpoznawanie urządzeń elektrycznych; udział dzieci w spotkaniu z zaproszonymi do przedszkola górnikami;
 • poznanie liter małych i wielkich - pisanych i drukowanych oraz ich zapisów graficznych: e, E, ę, f, F, g, G (metoda I. Majchrzak);
 • poznanie liczb: 4 i 5 oraz ich zapisów graficznych; tworzenie zbiorów;
 • pielęgnowanie tradycji - uczestnictwo dzieci w andrzejkowych wróżbach oraz zabawie andrzejkowej.

Październik

Tematyka kompleksowa:

1. Jesień w lesie.

2. Kolory jesieni.

3. Przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.

4. Zdrowy i silny przedszkolak.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Poznanie charakterystyki pracy leśniczego, wymienianie i wskazywanie części lasu; różncowanie drzew liściastych i iglastych; rozpoznawanie wybraanych gatunków grzybów jadalnych i trujących; malowanie portretów leśnych mieszkańców,
 • Wielozmysłowe obserwacji przyrodnicze; dokonywanie klasyfikacji materiału przyrodniczego; utrwalanie nazw jesiennych kolorów,
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy,
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych; dbanie o higienę osobistą; ruch oraz odpowiednie ubieranie się; wycieczka do przychodni; kształtowanie odporności drowotnej podczas codziennych zabawna świeżym powietrzu,
 • udział dzieci w kolorowym tygodniu zoorganizowanym w przedszkolu,
 • Rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych - małych i wielkich: B-b, C-c, D-d, E-e; tworzenie sylab z poznanych liter; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia; zapoznanie z obrazem graficznym cyfr 2,3
 • Zabawy ruchowe na dywanie Tuputanie.

Aktualności

No news available.