Grupa Słoneczka

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Jestem Polakiem.
 2. Jestem Europejczykiem.
 3. Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
 4. Moja rodzina.
 5. Majowa łąka.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • utrwalenie symboli narodowych naszego kraju;
 • kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej;
 • wprowadzenie podstawowych informacji o Unii Europejskiej (wyjaśnienie pojęcia „Unia Europejska”, flaga, waluta, państwa członkowskie itp.)
 • poznanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące;
 • zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku;
 • zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania i przestrzegania zasad, których należy przestrzegać, żeby być silnym i zdrowym;
 • aktywne uczestnictwo dzieci w obchodach Święta Polskiej Niezapominajki;
 • udział dzieci w wycieczce do „Dzidzi-Wioski” pod Gliwicami;
 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców;
 • wypowiadanie się nt. spędzania wolnego czasu z rodzicami;
 • prezentowanie programu artystycznego podczas uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty;

Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Kwiecień – plecień.                        
 2. Wiosenne porządki w ogródku.
 3. W wiejskiej zagrodzie.
 4. Dbamy o narządy zmysłów.                 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 

 • zabawy z literami (metoda I. Majchrzak) i cyframi;
 • poszerzenie wiadomości przyrodniczych związanych z różnorodnością pogody występującą w miesiącu kwietniu;
 • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
 • aktywny udział dzieci w zajęciu otwartym dla rodziców;
 • poszerzanie wiadomości nt. wiosennych prac w ogródku;
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w wiejskiej zagrodzie;
 • uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów.

 

 

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Jaki to zawód?.
 2. Przedwiośnie.
 3. Witaj wiosenko!
 4. Święta Wielkanocne.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • wzbogacenie wiedzy nt wybranych zawodów; zapoznanienarzędziami oraz  przyrządami wykorzystywanymi podczas wykonywania danej pracy;
 • wyjaśnienie znaczenia  przysłowia „ W marcu jak w garncu”;
 • posługiwanie się wyróżnikami pogodowymi i ich symbolami;
 • szukanie oznak zbliżającej się wiosny w otaczającym środowisku przyrodniczym; rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów;
 • zakładanie wiosennych hodowli  w kąciku przyrody;
 • przygotowania do Świąt Wielkanocnych; omówienie polskich tradycji oraz symboliki produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyczku;  poznanie różnych sposobów ozdabiania wielkanocnych jaj; udział  dzieci w świątecznym śniadaniu;
 • zabawy z literami  metodą I. Majchrzak; próby czytania wyrazów z poznanych liter;  pisanie liter po śladzie;
 • zabawy w przeliczanie do 7; dokładanie do zbioru elementów i odkładanie elementów ze zbioru;
 • wizyta w Szkole Muzycznej;
 • udział w spektaklu „Plastusiowy pamiętnik” w Operze Śląskiej;

Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Zabawy i sporty zimowe – ferie.
 2. Bawimy się w karnawale.
 3. Technika i wynalazki ułatwiają nam życie
 4. Szanujemy środowisko, w którym żyjemy.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zabawy z literami i cyframi;
 • poznanie wybranych zimowych dyscyplin sportowych;
 • rozmowy nt. przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • zachęcanie dzieci do angażowania rodziców w przebywanie z dziećmi codziennie na powietrzu;
 • rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nim tradycjami;
 • aktywne uczestnictwo dzieci w balu przebierańców;
 • poznanie wyglądu i przeznaczenia wybranych urządzeń elektrycznych;
 • zaznajomienie dzieci z miejscem wytwarzania prądu elektrycznego i źródłami energii;
 • poznanie możliwości wykorzystania komputera;
 • rozumienie potrzeby ochrony środowiska i zachowania porządku w miejscu, gdzie przebywamy;
 • stosowanie w praktyce zasad oszczędnego używania wody;

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Wszędzie biało.
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Życie na dalekiej Północy.
 4. Babcia i dziadek.
 5. Sporty zimowe ( ferie).

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Zabawy badawcze ze śniegiem i lodem.
 • Pogłębianie wiedzy nt potrzeb zwierząt i ptactwa w okresie zimy.
 • Poznanie warunków życia ludzi i zwierząt na Dalekiej Północy.
 • Pozyskiwanie informacji o członkach rodziny; wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego; uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 • Aktywny udział dzieci w uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka.
 • Poszerzanie wiadomości nt zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa; przyporządkowywanie sprzętu sportowego do wybranej dyscypliny.
 • Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samoobsługowych, manualnych.
 • Doskonalenie pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Zabawy z literami małymi i wielkimi wg metody I. Majchrzak, czytanie wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności dopełniania liczby elementów w zbiorze.
 • Zabawy z cyframi: 4,5.

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Gościmy Górnika i Mikołaja w przedszkolu.
  2. Świąteczne zwyczaje.
  3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…
  4. Skok w Nowy Rok.

   

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • prezentacja programu artystycznego z okazji „ Barbórkowego święta” dla zaproszonego do p-la górnika; rozmowa z gościem nt ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni;
   udział dzieci w przedstawieniu „ Wesoły Mikołaj” w SP nr 51; czerpanie radości z okazji wizyty Mikołaja i otrzymanych prezentów;
  • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; wykazywanie się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej; poznanie smaków i zapachów bożonarodzeniowej kuchni; udział w przedszkolnej Wigilii – wspólne kolędowanie;
  • zapoznanie z różnego rodzaju kalendarzami i zegarami; poznanie zwyczajów związanych z witaniem Nowego Roku; wymienianie nazw miesięcy we właściwej kolejności; wspólne zaznaczanie w kalendarzu ważnych dat: urodzin;
  • zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek;
  • zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;
  • zabawy w przeliczanie i ważenie;
  • bezpieczne zabawy na śniegu;

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1. Nasza ojczyzna.
   2. Listopadowa pogoda.
   3. Na poczcie.
   4. Mali artyści. 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • poznanie symboli narodowych naszego kraju;
   • kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej;
   • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
   • nazywanie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych występujących w czasie jesieni;
   • poznanie specyfiki zawodu listonosza;
   • zapoznanie dzieci z drogą listu od nadawcy do odbiorcy;
   • tworzenie prac plastycznych przy użyciu różnorodnych materiałów;
   • wspólne pląsy, korowody oraz wróżby podczas „Zabawy Andrzejkowej”;
   • wycieczka autokarowa do kopalni „Guido” oraz Opery Śląskiej;
   • utrwalanie kolejnych liter i cyfr;

   Aktualności

   No news available.