Grupa Pszczółki

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1.  Chronimy środowisko.
 2. Jak powstaje książka?
 3. Na łące.
 4. Mama i tata.
 5. Dzień dziecka.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • wprowadzenie wzoru graficznego liter w, W, ł, Ł, z, Z; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
 • zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
 • ćwiczenie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
 • rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków;
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz);
 • uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem;
 • rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach;
 • aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta – Dnia Mamy i Taty.

  Kwiecień

  Tematyka kompleksowa:

   

  1. Pracowita Wiosna
  2. Praca rolnika
  3. Na wsi
  4. Kto Ty jesteś?

   

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • wprowadzenie wzoru graficznego liter j,J; f,F nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów
  • wyjaśnienie znaczenia  przysłowia „kwiecień plecień”
  • wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zwierząt hodowlanych
  • utrwalanie nazw pór roku i ich oznak
  • wzbogacenie wiadomości dzieci na temat pracy na wsi
  • doskonalenie pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego
  • rozwijanie sprawności grafomotorycznych
  • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów
  • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
  • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody
  • wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanej sytuacji
  • doskonalenie umiejętności prospołecznych, samoobsługowych, manualnych

   Marzec

   Tematyka kompleksowa:

   1. Kosmos
   2. Oznaki Wiosny
   3. Wszystko rośnie
   4. Wielkanoc

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu;
   • nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla wiosny;
   • wprowadzenie wzoru graficznego liter r, R, g, Gi c, C; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
   • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów;
   • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
   • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności);
   • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
   • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
   • ćwiczenie sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni podczas zabaw plastycznych;
   • poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;

    Luty

    Tematyka kompleksowa:

    1. W pałacu Królowej Sniegu.
    2. Karnawał.
    3. Nasze ulubione baśnie.
    4. W prehistorycznych czasach.

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • poznawanie tradycji związanych z obchodami karnawału w Polsce;
      • wprowadzenie wzoru graficznego liter n, N i s, S; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
      • rozwijanie umiejętności rozróżniania świata fikcji od rzeczywistości;
      • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
      • poszerzanie wiadomości na temat prehistorii i życia dinozaurów;
      • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
      • kształtowanie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni;
      • ćwiczenie sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni podczas zabawa plastycznych;
      • ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu kolorów;
      • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych doświadczeń

       Styczeń

       Tematyka kompleksowa:

       1. Skok w Nowy rok.
       2. Wszędzie Biało.
       3. Zimowe zabawy.
       4. Babcia i Dziadek.

        Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

        • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
        • poznawanie i posługiwanie się w zabawie nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
        • wprowadzenie wzoru graficznego liter p, P, y,Y i b, B; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
        • ćwiczy sprawność manualną podczas zabaw plastycznych;
        • kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta;
        • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
        • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
        • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
        • rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

         Grudzień

         Tematyka kompleksowa:

         1. Idzie Mikołaj.
         2. Zwierzęta zimą.
         3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
         4. Świąteczne zwyczaje.

         Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

         • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
         • wprowadzenie wzoru graficznego liter k, K i u, U; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
         • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów;
         • poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy;
         • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
         • nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha;
         • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności);
         • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
         • poznawanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

         Listopad

         Tematyka kompleksowa:

         1.    Jesienna muzyka.
         2.    Mali artyści.
         3.    Ciepło i miło.
         4.    Świąteczne pocztówki. 

         Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

         • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
         • wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
         • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów;
         • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;
         • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
         • stwarzanie warunków do zabaw badawczych z instrumentami muzycznymi;
         • rozwijanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
         • poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
         • odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
         • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.