Grupa Pszczółki

Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. W pałacu Królowej Sniegu.
 2. Karnawał.
 3. Nasze ulubione baśnie.
 4. W prehistorycznych czasach.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • poznawanie tradycji związanych z obchodami karnawału w Polsce;
   • wprowadzenie wzoru graficznego liter n, N i s, S; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
   • rozwijanie umiejętności rozróżniania świata fikcji od rzeczywistości;
   • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
   • poszerzanie wiadomości na temat prehistorii i życia dinozaurów;
   • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
   • kształtowanie umiejętności różnicowania kierunków w przestrzeni;
   • ćwiczenie sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni podczas zabawa plastycznych;
   • ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu kolorów;
   • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych doświadczeń

    Styczeń

    Tematyka kompleksowa:

    1. Skok w Nowy rok.
    2. Wszędzie Biało.
    3. Zimowe zabawy.
    4. Babcia i Dziadek.

     Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

     • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
     • poznawanie i posługiwanie się w zabawie nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
     • wprowadzenie wzoru graficznego liter p, P, y,Y i b, B; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
     • ćwiczy sprawność manualną podczas zabaw plastycznych;
     • kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta;
     • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
     • zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
     • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
     • rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

      Grudzień

      Tematyka kompleksowa:

      1. Idzie Mikołaj.
      2. Zwierzęta zimą.
      3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
      4. Świąteczne zwyczaje.

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
      • wprowadzenie wzoru graficznego liter k, K i u, U; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
      • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów;
      • poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy;
      • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
      • nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha;
      • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności);
      • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym;
      • poznawanie zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

      Listopad

      Tematyka kompleksowa:

      1.    Jesienna muzyka.
      2.    Mali artyści.
      3.    Ciepło i miło.
      4.    Świąteczne pocztówki. 

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
      • wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów;
      • kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów;
      • kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;
      • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
      • stwarzanie warunków do zabaw badawczych z instrumentami muzycznymi;
      • rozwijanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
      • poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
      • odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
      • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.