Grupa Motylków

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Polska – moja ojczyzna.
 2. Majowa łąka.
 3. Mój przyjaciel –  pies i kot.
 4. Nasi kochani rodzice.
 5. Dzieci na świecie.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
 • rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością;
 • rozróżnianie prawdziwych zdarzeń od nieprawdziwych;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • kształcenie umiejętności obserwacji roślin w terenie;
 • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce;
 • uświadomienie dzieciom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas spotkania nieznanych zwierzat;
 • porównanie liczebności zbiorów;
 • zachęcanie do relaksu połączone z docenianiem piękna;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • stwarzanie dzieciom i rodzicom możliwości do wspólnej zabawy;
 • gromadzenie wiadomości na temat różnych zawodów;
 • kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innymi dziećmi.

Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

 1. Dbamy o zdrowie.
 2. Wiosna w ogrodzie.
 3. Powroty ptaków.
 4. Jesteśmy małymi Ekologami.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 

 • Wyrabianie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 • wyrabianie nawyku aktywnego przebywania na świeżym powietrzu,
 • prowadzenie obserwacji wzrostu roślin  od nasionka w kąciku przyrody,
 • zapoznawanie z niektórymi ptakami powracającymi z ciepłych krajów,
 • poznawanie budowy ptaków oraz obserwacja ich gniazd,
 • rozpoznawanie i nazywanie kwiatów polnych i uprawianych w ogrodach domowych,
 • kształtowanie postaw proekologicznych.

  Marzec

  Tematyka kompleksowa:

  1. W marcu jak w garncu.
  2. Szukamy pierwszych oznak wiosny.
  3. Wiosna przyszła do nas.
  4. Wielkanocne tradycje

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośni;
  • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
  • utrwalenie nazw kwiatów chronionych;
  • gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną;
  • poznanie tradycji związanych z obrzędem pożegnania zimy i witania wiosny;
  • zabawy literami;
  • wycieczka autokarowa do Opery Śląskiej;
  • rozwijanie umiejętności liczenia;
  • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
  • poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze zbliżającą się Wielkanocą;
  • rozwijanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

   

   

  Luty

  Tematyka kompleksowa:

  1. Bezpieczne zabawy na śniegu - ferie.
  2. Bawimy się przy muzyce –karnawał.
  3. Każdy lubi bajki.
  4. Kiedy patrze w niebo.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające podczas zabaw na śniegu w miejscach niedozwolonych (przy ulicy, na zamarzniętym stawie, rzece);
  • Zabawy literami i cyframi;
  • aktywne uczestniczenie dzieci w balu przebierańców;
  • rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;
  • współdziałanie podczas zabaw, gier i tańców integracyjnych;
  • nazywanie aktualnej pory roku – próby określenia cech pogody;
  • przyswajanie pojęć określających pory dnia – rano, południe, wieczór, noc.

  Styczeń

  Tematyka kompleksowa:

  1. Z Nowym Rokiem nowym krokiem.
  2. Pamiętamy o zwierzętach.
  3. Życie na dalekiej Północy.
  4. Babcia i Dziadek.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • wskazywanie charakterystycznych cech pór roku;
  • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
  • nazwanie pór roku, dni tygodnia i miesięcy;
  • Zabawy z  literami małymi i wielkimi wg metody I. Majchrzak, czytanie wyrazów.
  • rozwijanie aktywności twórczej;
  • ćwiczenie  sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
  • wzbudzanie szacunku i  przywiązania do swojej rodziny i osób starszych;
  • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
  • aktywny udział dzieci w uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka.   Grudzień

   Tematyka kompleksowa:

   1. Technika dawniej i dzisiaj.
   2. Przyszła zima.
   3. Robimy świąteczne ozdoby.
   4. Świąteczne tradycje.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • Przybliżenie nazw przedmiotów codziennego użytku – współczesnych i dawnych;
   • udział dzieci w przedstawieniu „ Wesoły Mikołaj” w SP nr 51;
   • utrwalenie nazw pór roku;
   • dostrzeganie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
   • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
   • poznanie tradycji związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia;
   • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną ;
   • doskonalenie sprawności motorycznej, fizycznej i manualnej;
   • zabawy z poznanymi do tej pory liter;
   • przeliczanie w dostępnym zakresie;

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1. Polska – Mój kraj.
   2. Wieje i pada.
   3. Na poczcie.
   4. Mój nastrój, moja muzyka. 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
   • rozpoznawanie godła i barw narodowych;
   • kształtowanie umiejętności obserwacji;
   • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
   • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
   • poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
   • kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności;
   • ,,Andrzejki’’ – uczestniczenie w zabawach tanecznych i wróżbach;
   • kształtowanie pozytywnej samooceny
   • poznawanie i utrwalanie kolejnych liter i cyfr.

   Aktualności

   Witamy grupę Motylków !