Grupa Motylków

Maj

Tematyka kompleksowa:

1. Polska – moja ojczyzna.

2. Spotkanie z baśnią.

3. Bawimy się w teatr.

4. Chcemy być zdrowi.

5. Nasi kochani rodzice.

 

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
 • rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością;
 • rozróżnianie prawdziwych zdarzeń od nieprawdziwych;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce;
 • wzbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • porównanie liczebności zbiorów;
 • zachęcanie do relaksu połączone z docenianiem piękna;
 • wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania się;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • stwarzanie dzieciom i rodzicom możliwości do wspólnej zabawy;
 • gromadzenie wiadomości na temat różnych zawodów;
 • rozwijanie zmysłu dotyku.

  Kwiecień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Wkrótce Wielkanoc.

  2. Wielkanoc

  3. Muzyka jest wszędzie.

   

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze zbliżającą się Wielkanocą;
  • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
  • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
  • poznanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
  • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania;
  • oglądanie kwitnących roślin,;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • zapoznanie z wyglądem instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, trójkąta, bębenka i sposobem gry na nich;
  • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

   Marzec

   Tematyka kompleksowa:

   1. W marcu jak w garncu.

   2. Szukamy pierwszych oznak wiosny.

   3. Wiosna przyszła do nas.

   4. Wiosna przyszła do nas.

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośni;
   • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
   • poznawanie nazw kwiatów chronionych;
   • gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną;
   • poznanie tradycji związanych z obrzędem pożegnania zimy i witania wiosny;
   • rozwijanie orientacji przestrzennej;
   • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
   • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

   Luty

   Tematyka kompleksowa:

   1. Sporty zimowe.

   2. Bezpieczne zabawy na śniegu.

   3. Bawimy się przy muzyce –karnawał.

   4. Życie na Dalekiej Północy – Odarpi syn Egigwy

   5 Poznajemy zawody.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • zapoznanie z różnymi rodzajami sportów zimowych;
   • przyswajanie do stosownego ubierania się podczas zabaw na śniegu.
   • uświadomienie niebezpieczeństw bawienia się w miejscach niedozwolonych (na zamarzniętym stawie, przy ulicy, itp.); 
   • poznanie tradycji organizowania bali i zabaw w karnawale;
                      nabywanie umiejętności wspólnej zabawy
   • zapoznanie z życiem ludzi i zwierząt mieszkających na Dalekiej Północy;  
   • inicjowanie rozmów na temat pracy zawodowej pań;
   • zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach publicznych.

   Styczeń

   Tematyka kompleksowa:

   1. Przyszła do nas zima.

   2. Babciu i Dziadku - Babciu i Dziadku - kochamy Was !

   3. Ferie zimowe.

   4. Ferie zimowe.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • dostrzeganie zmian w przyrodzie związanej z porą roku;
   • dostrzeganie piękna zimowych krajobrazów;
   • zgodnie korzysta ze wspólnych miejsc do zabawy, urządzeń, atrakcyjnych zabawek;
   • rozwijanie poczucia estetyki;
   • wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziadkami;
   • ustalenie własnego miejsca i roli w życiu rodziny;
   • współuczestniczenie w ogólnopolskiej akcji charytatywnej WOŚP.

   Grudzień

   Tematyka kompleksowa:

   1. Witamy świętego Mikołaja.

   2. Nadchodzi zima.

   3. Święta tuż, tuż.

   4. Poznajemy tradycje świąteczne

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • zapoznanie z oznakami nowej pory roku;
   • utrwalenie nazw pór roku i ich oznak;
   • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
   • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
   • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1. Zwierzęta domowe.

   2. Polska – Mój kraj.

   3. Chodzi listonosz tu i tam.

   4. Pluszowy miś.

   5. Wieje i pada.

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • Doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
   • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
   • rozpoznawanie godła i barw narodowych
   • kształtowanie umiejętności obserwacji;
   • wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt;
   • wyrabianie większej biegłości w czynnościach samoobsługowych;
   • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
   • poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
   • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
   • kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności.

   Październik

   Tematyka kompleksowa:

   1. Warzywny ogródek.

   2. Kolorowe drzewa w parku.

   3. Jesień w lesie.

   4. Jak jeż przygotowuje się do zimy.

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią: zmiana koloru liści, opadanie liści, grzyby itp,
   • rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
   • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki), jak zwierzęta przygotowywują się do nadchodzącej zimy (gromadzą zapasy, zasypiają),
   • wzbudzanie zainteresowania literaturą,
   • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych przy muzyce,
   • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska),
   • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych: ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni.

   Aktualności

   Witamy grupę Motylków !