Grupa Biedronki

Maj

Tematyka kompleksowa:

 1. Żyj zdrowo i kolorowo
 2. Domowi ulubieńcy
 3. Mama i tata
 4. Wiosenna łąka

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Poznawanie  zasad zdrowego odżywiania.
 • Poznawanie i nazywanie zwierząt domowych i opieki nad nimi.
 • Branie czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych tj. Dzień Mamy i Taty.
 • Stosowanie się do zasad zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczce.
 • Uczestniczenie w zabawach usprawniających narządy mowy- gimnastyka buzi i języka.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność).

   Kwiecień

   Tematyka kompleksowa:

    

   1. Zwierzęta w gospodarstwie.
   2. W wiejskim podwórku.
   3. W zgodzie z naturą.
   4. Legendy polskie/jestem Polakiem.

    

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

    

   • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt żyjących na wsi
   • Kształtowanie postawy opiekuńczej w stosunku do zwierząt
   • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych narzędzi i maszyn wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
   • Poznanie procesów produkcji wybranych środków spożywczych
   • Rozwijanie świadomości proekologicznych
   • Doskonalenie umiejętności segregacji śmieci i rozpoznawania tworzyw
   • Poznanie legend polskich
   • Poznanie symboli narodowych i budzenie do nich szacunku

    

     Marzec

     Tematyka kompleksowa:

     1. Wiosna tuż-tuż
     2. Wiosenne hodowle
     3. Wiosenne porządki
     4. Święta tuż-tuż

     Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

     • Poznawanie cech wiosennego krajobrazu.
     • Poznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, ptaków przylatujących z ciepłych krajów.
     • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę- kształt lub kolor.
     • Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
     • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczce.
     • Uczestniczenie w zabawach usprawniających narządy mowy- gimnastyka buzi i języka.
     • Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność).

      

      Luty

      Tematyka kompleksowa:

      1. Sporty zimowe.
      2. Bawimy się przy muzyce- karnawał.
      3. Bezpieczne zabawy na śniegu.
      4. Życie na Dalekiej Północy- Odarpi syn Egigwy.

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
       Uczestniczenie w zabawie karnawałowej.
       Branie udziału w grupowych zabawach ruchowych.
       Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
       Poznawanie bezpiecznych sposobów zachowania się podczas zabaw na śniegu.
       Poznawanie zwierząt żyjących na Dalekiej Północy: pingwin, foka, orka, lampart morski, niedźwiedź polarny

      Styczeń

      Tematyka kompleksowa:

      1. Przez okrągły rok
      2. Goście za oknem
      3. Moja rodzina
      4. Babcia i dziadek
      5. Lubimy zimę

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie: wiosną, latem, jesienią i zimą.
      • Wskazywanie i nazywanie ptaków: wróbel, gil, sikorka, paw.
      • Branie czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych tj. Dniu Babci i Dziadka.
      • Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
      • Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych.
      • Rozróżnianie tempa do marszu i do biegu.

      Grudzień

      Tematyka kompleksowa:

      1. Witamy Świętego Mikołaja.
      2. Święta tuż, tuż.
      3. Poznajemy tradycje świąteczne.
      4. Nowy rok/stary rok.

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • doskonalenie umiejętności oceny swojego zachowania;
      • doskonalenie umiejętności śpiewu solo oraz w grupie;
      • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
      • poznanie tradycji związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
      • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
      • zapoznanie z kalendarzem.

      Listopad

      Tematyka kompleksowa:

      1. Spotkanie z listonoszem
      2. Pada i pada
      3. Jesienne malowanie
      4. Przygotowanie do zimy

      Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

      • poznawanie pracy listonosza i działania urzędu pocztowego; zapoznanie z pojęciami : paczka, list, skrzynka pocztowa, znaczek pocztowy. Podawanie znaczenia adresu,
      • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk przyrodniczych takich jak: opady deszczu, opady deszczu ze śniegiem, słaby wiatr, silny wiatr,
      • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni tj: wysoko, nisko, nad, pod,
      • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów związanych z przygotowaniem przetworów,
      • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
      • rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela,
      • uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,
      • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych w łazience.

       Aktualności

       Witamy grupę Biedronek !