Grupa Biedronki

Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Sporty zimowe.
 2. Bawimy się przy muzyce- karnawał.
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu.
 4. Życie na Dalekiej Północy- Odarpi syn Egigwy.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
  Uczestniczenie w zabawie karnawałowej.
  Branie udziału w grupowych zabawach ruchowych.
  Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
  Poznawanie bezpiecznych sposobów zachowania się podczas zabaw na śniegu.
  Poznawanie zwierząt żyjących na Dalekiej Północy: pingwin, foka, orka, lampart morski, niedźwiedź polarny

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Przez okrągły rok
 2. Goście za oknem
 3. Moja rodzina
 4. Babcia i dziadek
 5. Lubimy zimę

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie: wiosną, latem, jesienią i zimą.
 • Wskazywanie i nazywanie ptaków: wróbel, gil, sikorka, paw.
 • Branie czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych tj. Dniu Babci i Dziadka.
 • Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
 • Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Rozróżnianie tempa do marszu i do biegu.

Grudzień

Tematyka kompleksowa:

 1. Witamy Świętego Mikołaja.
 2. Święta tuż, tuż.
 3. Poznajemy tradycje świąteczne.
 4. Nowy rok/stary rok.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • doskonalenie umiejętności oceny swojego zachowania;
 • doskonalenie umiejętności śpiewu solo oraz w grupie;
 • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
 • poznanie tradycji związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
 • zapoznanie z kalendarzem.

Listopad

Tematyka kompleksowa:

1. Spotkanie z listonoszem
2. Pada i pada
3. Jesienne malowanie
4. Przygotowanie do zimy

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • poznawanie pracy listonosza i działania urzędu pocztowego; zapoznanie z pojęciami : paczka, list, skrzynka pocztowa, znaczek pocztowy. Podawanie znaczenia adresu,
 • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk przyrodniczych takich jak: opady deszczu, opady deszczu ze śniegiem, słaby wiatr, silny wiatr,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni tj: wysoko, nisko, nad, pod,
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów związanych z przygotowaniem przetworów,
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela,
 • uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,
 • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych w łazience.

  Aktualności

  Witamy grupę Biedronek !