Informacje o opłatach

Zasady odpłatności w przedszkolach miejskich w Bytomiu reguluje

treść uchwały nr XLII/517/12 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bytom.

Nowe zasady odpłatności obowiązują od 01.12.2012 r.

-  opłaty za surowiec pozostają bez zmian czyli:

5 zł za 3 posiłki

4 zł za 2 posiłki

3 zł za 1 posiłek (obiad)

Rodzice będą płacić 1,00 za każdą dodatkową godzinę dziennie ponad podstawę programową

( kwota będzie się zmieniać wraz z ilością dni w danym miesiącu)

- oplata za surowiec będzie naliczana „z góry”, opłata za godziny „z dołu”

- odliczenia nieobecności będą z surowca i z godzin

czyli np. za 1 dniową nieobecność dziecka zapisanego na 1 godzinę ponad 5 godzin oraz zapisanego na 3 posiłki odliczamy za dzień 6,00 zł