Grupa Żabki

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Skok w Nowy 2018 Rok.
 2. Wszędzie biało.
 3. Życie na dalekiej północy.
 4. Babcia i Dziadek gośćmi w przedszkolu.
 5. Zimowe zabawy.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • wskazywanie charakterystycznych cech pór roku;
 • zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy;
 • wymienianie fizycznych właściwości wody, śniegu, lodu;
 • dostrzeganie następstw pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • odczytywanie pełnych godzin na zegarze;
 • tworzenie kalendarza swoich zajęć;
 • porządkowanie zdarzenia w historyjce obrazkowej i opowiadanie jej treści;
 • malowanie portretu babci i dziadka;
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji;
 • ilustrowanie ruchem treść wierszy, piosenek, opowiadań;
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • rozwijanie myślenia. 

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Górnik i Mikołaj - goście w przedszkolu.
  2. Jak sobie radzą zwierzęta w zimie.
  3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
  4. Nasze świąteczne zwyczaje.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych;
   • zapoznanie z trudną pracą górnika;
   • zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego;
   • poznanie postaci Świętego Mikołaja;
   • budowanie krótkich wypowiedzi na temat: Świąt Bożego Narodzenia;
   • przybliżanie tradycji i zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią;
   • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
   • poznanie właściwości śniegu i lodu;
   • stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach i wycieczkach;
   • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt leśnych;
   • śpiewanie piosenek i kolęd w grupie i indywidualnie;
   • utrwalanie nazw pór roku i ich oznak;
   • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości;
   • rozwijanie percepcji słuchowej;
   • rozwijanie umiejętności liczenia.

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1.    Na starej fotografii.
   2.    Jesienna muzyka.
   3.    My – mali artyści.
   4.    Ciepło i miło ...
   5.    „Chodzi listonosz tu i tam” 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku;
   • nazywanie podstawowych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg itp.;
   • wykonywanie drzewa genealogicznego swojej rodziny;
   • wymienianie członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa do 3 pokolenia;
   • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
   • dobieranie ubrania do warunków pogodowych;
   • uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych;
   • przybliżenie zawodu listonosza;
   • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy;
   • wyciąganie wniosków na podstawie zaobserwowanej sytuacji;
   • dzielenie zdania na wyrazy;
   • rozróżnianie różnych dźwięków z najbliższego otoczenia;
   • czytanie globalne wyrazów .

   Aktualności

   Witamy grupę Żabek !