Grupa Stokrotki

Kwiecień

Tematyka kompleksowa:

1. Na wsi.

2. Praca rolnika.

3. Chronimy środowisko.

4. Kto ty jesteś?                                               

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • poznanie zwierząt żyjących na wsi;
 • poznawanie charakterystycznych zabudowań wsi;
 • poznanie pracy rolnika;
 • poznawanie czynników potrzebnych roślinom i zwierzętom do życia;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • zapoznanie z elementami kwietniowej pogody;
 • poznanie sposobów ochrony środowiska;
 • zachęcanie do segregacji odpadów;
 • utożsamianie się z własnym krajem, ojczyzną;
 • poznanie legendy o powstaniu Polski;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • zachęcanie do wspólnego działania;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

  Marzec

  Tematyka kompleksowa:

  1. Oznaki wiosny.
  2. Wszystko rośnie.
  3. Pracowita wiosna.
  4. Święta Wielkanocne.     

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • zapoznanie z elementami marcowej pogody;
  • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny;
  • rozwijanie umiejętności liczenia;
  • zachęcanie do wspólnego działania;
  • rozwijanie umiejętności wokalnych;
  • rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego;
  • poznawanie czynników potrzebnych roślinom do życia;
  • rozwijanie sprawności manualnej;
  • zapoznanie z elementami kwietniowej pogody;
  • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi;
  • opowiadanie  o rodzinnych tradycjach związanych z przygotowaniami do świąt;
  • rozpoznawanie  za pomocą dotyku i węchu przedmiotów związanych z Wielkanocą;
  • uczenie się nakrywania do stołu;
  • poznawanie staropolskich obyczajów ludowych związanych z tradycjami
   „lanego poniedziałku”.

   Styczeń

   Tematyka kompleksowa:

   1. Skok w Nowy rok.
   2. Wszędzie biało.
   3. Babcia i dziadek.
   4. Mali artyści.
   5. Zimowe zabawy.

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • poznanie nazw miesięcy, utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku,
   • wzbogacenie wiadomości na temat pór roku – ich nazw, cech charakterystycznych; dostrzeganie regularności występowania pór roku,
   • prezentacja sylab: PA.PO.PE,PI,PÓ,PY;TA,TO,TE,TI,TU,TY
   • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie,
   • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwowanych doświadczeń,
   • prezentacja programu przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dziadka,
   • uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek,
   • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych,
   • przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych,
   • kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną,
   • poszerza wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa,

    Grupa Stokrotki

    Grudzień

    Tematyka kompleksowa:

    1. Goście w przedszkolu.
    2. Zwierzęta zimą.
    3. Spotkanie przy wigilijnym stole.
    4. Świąteczne zwyczaje.

     

    Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

    • poznanie pracy Górników;
    • poznanie postaci Św. Mikołaja;
    • obserwowanie zmian zachodzacych w przyrodzie na pograniczu pór roku;
    • poznanie zjawisk atmosferycznych dla zimy;
    • poznanie własciwości śniegu i lodu;
    • dostrzeganie cykliczności pór roku;
    • rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym;
    • wzmacnianie więzów w rodzinie;
    • przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych
    • ze świętami Bożego Narodzenia;
    • śpiewanie kolęd i pastorałek;
    • rozwijanie orientacji przestrzennej;
    • rozwijanie sprawności manualnej;
    • analiza i synteza wyrazu;
    • rozwijanie umiejętności liczenia;

     Listopad

     Tematyka kompleksowa:

     1. Przygotowania do zimy
     2. Na starej fotografii
     3. Jesienna muzyka
     4. Mali artyści
     5. Ciepło i miło 

     Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

     • kształtowanie umiejętności nazywania członków rodziny,
     • doskonalenie umiejętności dostrzegania sekwencji czasowych podczas
      oglądania zdjęć rodzinnych,
     • doskonalenie umiejętności układania dwuelementowych i przeliczanie
      liczebnikami porządkowymi w granicach możliwości dzieci,
     • poznanie nowych pojęć dotyczących filharmonii i nazywanie emocji
      podczas słuchania muzyki,
     • kształtowanie umiejętności planowania treści filmu,
     • poznanie nazw i sposobu wykorzystania przyborów krawieckich,
     • analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów,
     • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów,

      Aktualności

      Witamy grupę Stokrotek !