Grupa Słoneczka

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Wszędzie biało.
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Życie na dalekiej Północy.
 4. Babcia i dziadek.
 5. Sporty zimowe ( ferie).

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Zabawy badawcze ze śniegiem i lodem.
 • Pogłębianie wiedzy nt potrzeb zwierząt i ptactwa w okresie zimy.
 • Poznanie warunków życia ludzi i zwierząt na Dalekiej Północy.
 • Pozyskiwanie informacji o członkach rodziny; wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego; uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 • Aktywny udział dzieci w uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka.
 • Poszerzanie wiadomości nt zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa; przyporządkowywanie sprzętu sportowego do wybranej dyscypliny.
 • Doskonalenie umiejętności prospołecznych, samoobsługowych, manualnych.
 • Doskonalenie pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Zabawy z literami małymi i wielkimi wg metody I. Majchrzak, czytanie wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności dopełniania liczby elementów w zbiorze.
 • Zabawy z cyframi: 4,5.

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Gościmy Górnika i Mikołaja w przedszkolu.
  2. Świąteczne zwyczaje.
  3. Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż…
  4. Skok w Nowy Rok.

   

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • prezentacja programu artystycznego z okazji „ Barbórkowego święta” dla zaproszonego do p-la górnika; rozmowa z gościem nt ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni;
   udział dzieci w przedstawieniu „ Wesoły Mikołaj” w SP nr 51; czerpanie radości z okazji wizyty Mikołaja i otrzymanych prezentów;
  • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia; wykazywanie się kreatywnością i zmysłem estetycznym podczas wykonywania prac plastycznych o tematyce świątecznej; poznanie smaków i zapachów bożonarodzeniowej kuchni; udział w przedszkolnej Wigilii – wspólne kolędowanie;
  • zapoznanie z różnego rodzaju kalendarzami i zegarami; poznanie zwyczajów związanych z witaniem Nowego Roku; wymienianie nazw miesięcy we właściwej kolejności; wspólne zaznaczanie w kalendarzu ważnych dat: urodzin;
  • zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek;
  • zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter;
  • zabawy w przeliczanie i ważenie;
  • bezpieczne zabawy na śniegu;

   Listopad

   Tematyka kompleksowa:

   1. Nasza ojczyzna.
   2. Listopadowa pogoda.
   3. Na poczcie.
   4. Mali artyści. 

   Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

   • poznanie symboli narodowych naszego kraju;
   • kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej;
   • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
   • nazywanie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych występujących w czasie jesieni;
   • poznanie specyfiki zawodu listonosza;
   • zapoznanie dzieci z drogą listu od nadawcy do odbiorcy;
   • tworzenie prac plastycznych przy użyciu różnorodnych materiałów;
   • wspólne pląsy, korowody oraz wróżby podczas „Zabawy Andrzejkowej”;
   • wycieczka autokarowa do kopalni „Guido” oraz Opery Śląskiej;
   • utrwalanie kolejnych liter i cyfr;

   Aktualności

   No news available.