Grupa Motylków

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Szukamy pierwszych oznak wiosny.
 3. Wiosna przyszła do nas.
 4. Wielkanocne tradycje

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośni;
 • zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie;
 • utrwalenie nazw kwiatów chronionych;
 • gromadzenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną;
 • poznanie tradycji związanych z obrzędem pożegnania zimy i witania wiosny;
 • zabawy literami;
 • wycieczka autokarowa do Opery Śląskiej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze zbliżającą się Wielkanocą;
 • rozwijanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 

 

Luty

Tematyka kompleksowa:

 1. Bezpieczne zabawy na śniegu - ferie.
 2. Bawimy się przy muzyce –karnawał.
 3. Każdy lubi bajki.
 4. Kiedy patrze w niebo.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające podczas zabaw na śniegu w miejscach niedozwolonych (przy ulicy, na zamarzniętym stawie, rzece);
 • Zabawy literami i cyframi;
 • aktywne uczestniczenie dzieci w balu przebierańców;
 • rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;
 • współdziałanie podczas zabaw, gier i tańców integracyjnych;
 • nazywanie aktualnej pory roku – próby określenia cech pogody;
 • przyswajanie pojęć określających pory dnia – rano, południe, wieczór, noc.

Styczeń

Tematyka kompleksowa:

 1. Z Nowym Rokiem nowym krokiem.
 2. Pamiętamy o zwierzętach.
 3. Życie na dalekiej Północy.
 4. Babcia i Dziadek.

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • wskazywanie charakterystycznych cech pór roku;
 • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
 • nazwanie pór roku, dni tygodnia i miesięcy;
 • Zabawy z  literami małymi i wielkimi wg metody I. Majchrzak, czytanie wyrazów.
 • rozwijanie aktywności twórczej;
 • ćwiczenie  sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych;
 • wzbudzanie szacunku i  przywiązania do swojej rodziny i osób starszych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • aktywny udział dzieci w uroczystości z okazji Dnia babci i dziadka.  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Technika dawniej i dzisiaj.
  2. Przyszła zima.
  3. Robimy świąteczne ozdoby.
  4. Świąteczne tradycje.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • Przybliżenie nazw przedmiotów codziennego użytku – współczesnych i dawnych;
  • udział dzieci w przedstawieniu „ Wesoły Mikołaj” w SP nr 51;
  • utrwalenie nazw pór roku;
  • dostrzeganie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
  • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
  • poznanie tradycji związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia;
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną ;
  • doskonalenie sprawności motorycznej, fizycznej i manualnej;
  • zabawy z poznanymi do tej pory liter;
  • przeliczanie w dostępnym zakresie;

  Listopad

  Tematyka kompleksowa:

  1. Polska – Mój kraj.
  2. Wieje i pada.
  3. Na poczcie.
  4. Mój nastrój, moja muzyka. 

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
  • rozpoznawanie godła i barw narodowych;
  • kształtowanie umiejętności obserwacji;
  • doskonalenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody;
  • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej;
  • poznanie odpowiedzialnej funkcji poczty i zadań w pracy listonosza;
  • kształtowanie zwinności i ogólnej sprawności;
  • ,,Andrzejki’’ – uczestniczenie w zabawach tanecznych i wróżbach;
  • kształtowanie pozytywnej samooceny
  • poznawanie i utrwalanie kolejnych liter i cyfr.

  Aktualności

  Witamy grupę Motylków !