Grupa Biedronki

Marzec

Tematyka kompleksowa:

 1. Wiosna tuż-tuż
 2. Wiosenne hodowle
 3. Wiosenne porządki
 4. Święta tuż-tuż

Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

 • Poznawanie cech wiosennego krajobrazu.
 • Poznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, ptaków przylatujących z ciepłych krajów.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę- kształt lub kolor.
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczce.
 • Uczestniczenie w zabawach usprawniających narządy mowy- gimnastyka buzi i języka.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność).

 

  Luty

  Tematyka kompleksowa:

  1. Sporty zimowe.
  2. Bawimy się przy muzyce- karnawał.
  3. Bezpieczne zabawy na śniegu.
  4. Życie na Dalekiej Północy- Odarpi syn Egigwy.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • Poznawanie zimowych dyscyplin sportowych.
   Uczestniczenie w zabawie karnawałowej.
   Branie udziału w grupowych zabawach ruchowych.
   Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
   Poznawanie bezpiecznych sposobów zachowania się podczas zabaw na śniegu.
   Poznawanie zwierząt żyjących na Dalekiej Północy: pingwin, foka, orka, lampart morski, niedźwiedź polarny

  Styczeń

  Tematyka kompleksowa:

  1. Przez okrągły rok
  2. Goście za oknem
  3. Moja rodzina
  4. Babcia i dziadek
  5. Lubimy zimę

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie: wiosną, latem, jesienią i zimą.
  • Wskazywanie i nazywanie ptaków: wróbel, gil, sikorka, paw.
  • Branie czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych tj. Dniu Babci i Dziadka.
  • Rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela.
  • Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych.
  • Rozróżnianie tempa do marszu i do biegu.

  Grudzień

  Tematyka kompleksowa:

  1. Witamy Świętego Mikołaja.
  2. Święta tuż, tuż.
  3. Poznajemy tradycje świąteczne.
  4. Nowy rok/stary rok.

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • doskonalenie umiejętności oceny swojego zachowania;
  • doskonalenie umiejętności śpiewu solo oraz w grupie;
  • przybliżenie tradycji ubierania choinki;
  • poznanie tradycji związanymi ze świętami Bożego Narodzenia;
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;
  • zapoznanie z kalendarzem.

  Listopad

  Tematyka kompleksowa:

  1. Spotkanie z listonoszem
  2. Pada i pada
  3. Jesienne malowanie
  4. Przygotowanie do zimy

  Zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze:

  • poznawanie pracy listonosza i działania urzędu pocztowego; zapoznanie z pojęciami : paczka, list, skrzynka pocztowa, znaczek pocztowy. Podawanie znaczenia adresu,
  • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk przyrodniczych takich jak: opady deszczu, opady deszczu ze śniegiem, słaby wiatr, silny wiatr,
  • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni tj: wysoko, nisko, nad, pod,
  • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów związanych z przygotowaniem przetworów,
  • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
  • rozumienie i dostosowywanie się do poleceń słownych nauczyciela,
  • uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,
  • samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych w łazience.

   Aktualności

   Witamy grupę Biedronek !